@chumillas @pakmanlh

Drupal themes

Introducció per principiants

Qui som?

Cristina Chumillas i Pako Garcia

Designers & Frontend developers at
@pakmanlh & @chumillas in the internets

De què no va aquesta xerrada?

 • D'integrar plantilles comprades «barates»
 • De recursos per trobar plantilles plug&play
 • De fer màgia

Què volem explicar?

 • Com funciona la part visual de Drupal
 • Poder entendre com variar visualment Drupal
 • Conèixer les eines de què disposa Drupal per fer-ho
 • Solventar al màxim dubtes existencials

De què s'encarreguen els themes o plantilles de Drupal?

Controlen la visualització de Drupal

S'instal·len com els mòduls

Estructura: ubicació

 • Es situen a la carpeta:
  /sites/all/themes/nom_del_tema

Tipus de themes

 • Themes integrats
 • Themes framework
 • Themes base

Themes integrats

 • Miren de donar una solució integrada i completa
 • Ràpids de fer servir
 • Integren solucions poc personalitzables
 • En molts casos una solució insuficient a la nostra necessitat

Themes integrats: recursos

Themes framework

 • Es basen en frameworks de components estilitzats
 • Ràpids de fer servir
 • Adapten el marcat de Drupal al framework (o almenys ho intenten)
 • Permeten aplicar variacions o «skins» d'aquests frameworks
 • Solen venir amb solucions responsive per defecte
 • Es necessari haver de modificar manualment el marcat de Drupal
 • Hi ha mòduls que fan (o intenten fer) aquesta tasca

Themes framework: recursos

Themes base

 • Estan pensats per generar un subtheme basat en ells
 • Presenten una solució minimalista (en marcat i css) per començar a treballar-hi
 • Tenen molt potencial per arribar a generar un estil visual 100% custom
 • Incorporen solucions de layouts RWD
 • Requereixen coneixements de CSS (Sass)

Themes base: Omega

 • Versió 7.4 recomanada
 • Sass
 • Layouts RWD basats en susy
 • Moltes utilitats (livereload, susy grids, etc)

Themes base: Zen

 • Versió 7.5 recomanada
 • Sass
 • Layouts RWD basats en ZenGrids
 • Moltes utilitats (Respond.js IE8, Normalize reset)
 • Suport opcional per IE6 & IE7

Metallenguatge que genera CSS

Facilita l'escriptura de CSS

Permet variables i programació

Gema de Ruby

+ info

Framework CSS

Facilita l'escriptura de CSS

Mitjançant mixins soluciona problemes freqüents

Gema de Ruby

+ info

Gestionar gemmes de Ruby

 • Instal·lar Ruby
 • Crear un fitxer Gemfile amb les gemmes que es faran servir
 • Fer servir Bundle per instal·lar-les o fer-les servir només en aquest projecte

Estructura d'un theme: fitxers

Informació / configuració bàsica del theme;
nom_del_tema.info

nom_del_tema.info

Informació bàsica del theme


screenshot = screenshot.png
name    = Custom theme
description = Description of the custom theme
core    = 7.x
base theme = zen
      

nom_del_tema.info

Carregar fulls d'estils CSS


; Esborrar estils que no necessitem
stylesheets[all][] = system.menus.css
stylesheets[all][] = system.messages.css
stylesheets[all][] = system.theme.css
stylesheets[all][] = jquery.mmenu.all.css

; Afegir els nostres propis.
stylesheets[all][] = css/styles.css
stylesheets[all][] = css/mmenu/jquery.mmenu.all.css

      

nom_del_tema.info

Carregar scripts JavaScript


; Afegir JavaScript
scripts[] = js/custom_script.js
      

nom_del_tema.info

Definir regions


; Definició de regions
regions[header]     = Header
regions[navigation]   = Navigation bar
regions[highlighted]  = Highlighted
regions[help]      = Help
regions[content]    = Content
regions[sidebar_first] = First sidebar
regions[sidebar_second] = Second sidebar
regions[footer]     = Footer
regions[bottom]     = Page bottom
      

nom_del_tema.info

Definir breakpoints


; Definició de breakpoints.
breakpoints[mobile] = (min-width: 0px) and (max-width: 22.49em)
breakpoints[mobile_large] = (min-width: 22.50em) and (max-width: 34.35em)
breakpoints[tablet_small] = (min-width: 34.36em) and (max-width: 43.125em)
breakpoints[tablet] = (min-width: 43.13em) and (max-width: 47.9em)
breakpoints[desktop] = (min-width: 48em) and (max-width: 59.9em)
breakpoints[widescreen] = (min-width: 60em)
      

nom_del_tema.info

Altres configuracions dels temes


; Altres funcionalitats
features[] = logo
features[] = name
features[] = slogan
settings[zen_breadcrumb]      = no
settings[zen_breadcrumb_separator] = ' › '
settings[zen_breadcrumb_home]   = 1
      

Templates (.tpl) d'un theme

Es troben dins la carpeta templates del theme i poden estar ordenats en subcarpetes (pages, nodes, views, blocks, etc)

Templates (.tpl) d'un theme

 • html.tpl.php
 • page.tpl.php
 • region.tpl.php
 • block.tpl.php
 • node.tpl.php
 • comment-wrapper.tpl.php
 • comment-wrapper.tpl.php

Com saber el nom dels TPL

settings.php:
$conf['theme_debug'] = TRUE;
Exemple de codi:

     <!-- THEME DEBUG -->
     <!-- CALL: theme('block') -->
     <!-- FILE NAME SUGGESTIONS:
       * block--system--powered-by.tpl.php
       * block--system.tpl.php
       * block--footer.tpl.php
       x block.tpl.php
     -->
     <!-- BEGIN OUTPUT from 'modules/block/block.tpl.php' -->
     <div id="block-system-powered-by" class="block block-system">
      <div class="content">
       <span>Powered by <a href="https://www.drupal.org">Drupal</a></span>
      </div>
     </div>
     <!-- END OUTPUT from 'modules/block/block.tpl.php' -->
     

fitxer template.php

Inclou funcions theme, preprocess i process (PHP)

fitxer template.php

Exemple de funció preprocess_page


    function custom_theme_preprocess_page(&$variables, $hook) {
 $variables['sample_variable'] = t('Lorem ipsum.');
}
          

Mòduls & LLibreries útils

Novetats Drupal 8

 • Twig (adèu al PHP a les plantilles!)
 • Picture & Breapoints en core
 • Nuevos themes en Core (Seven i Bartik) responsive per defecte
 • Nou theme base Classy
 • Marcat net i polit
 • SMACSS
 • Tota la informació són render arrays
 • + info

Recursos

Themes en Drupal.org

Guía de theming en Drupal 8

Gràcies!

That's all folks

Preguntes?

cristina@ymbra.com | pako@ymbra.com
@chumillas | @pakmanlh